สภาฟรีเมสัน ในประเทศไทยมีดังนี้

•          สภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์หมายเลข 1832 Scottish Constitution

วันประชุมปกติ วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธิ์ พฤษภาคม กันยายน และพฤศจิยายน 

            สถานที่ประชุม ซอย 24 เกษตรนวมินทร์ อาคาร St John Hall 

            ประชุมพิเศษ วันที่เวลา และสถานที่เปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสม ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 12 กรกฏาคม ที่ British Club ถนน สีลม

 

 

 

•          Lodge St John No 1072 Scottish Constitution

          ประชุมทุกวันพุธ สุดท้ายของเดือน งดประชุมเดือน กรกฏาคม

         Website: Lodgestjohnbangkok.com

          Email: secretary@lodgestjohnbangkok.com

 

 

•          Lodge Lang Xang No 1633 Scottish Constitution

 

 

•          Lodge Pattaya West Winds No 1803 Scottish Constitution

            secretary@lpww1803.com

 

 

•          Chula Lodge  No 9745,  English Constitution, Bangkok

 

 

•          Trident Lodge No 9891, English  Constitution, Pattaya

 

 

•          Light of Siam Lodge No 9791, English Constitution, Phuket

 

 

•          Morakot Lodge No 945, Irish Constitution, Bangkok

 

 

•          Songkhla Lodge No 936, Irish Constitution, Hat Yai

 

 

•          Erasmus Lodge  No 297, Dutch Constitution, Bangkok